Hususi bir otomobilde bulunması zorunlu belgeler

Hususi bir otomobilde bulunması zorunlu belgeler

1. Tescil ve trafik belgesi(ruhsat)
2. Mali sorumluluk sigortası(trafik sigortası, her yıl yenilenir)
3. Egzoz pulu(her yıl alınır)
4. Araç muayenesi(trafik belgesine işlenir)hususi otolarda 2 yılda bir
5. Sürücü belgesi
6. Kasko(varsa)
NOT:Araçta bulundurulma zorunluluğu olmamasına rağmen her yıl Ocak ve Temmuz ayında taşıt vergisi dairelerine veya ilgili bankalara yatırılır,dekontu evde aracın dosyasında saklanır.